Med el-sykkel på fjellet

Det gjelder litt andre regler for bruk av el-sykkel på fjellet og ikke minst i verneområdene. Grunneier kan også legge begrensninger. Aller viktigst er det dog at alle, både til fots og på hjul viser hensyn både til hverandre og til naturen.

Hytteeierne skal ha mottatt Numedalkommunenes sommermagasin i postkassen hjemme. Og har du ikke fått den, kan du finne den her. Da finner du mye nyttig informasjon, både artikkelen om sykkel i utmark (s. 37) og mye annet.