Medlemsfordeler

Fiskevann

En av de viktige medlemsfordelene i Dagalifjellets vel er tilgang til fiskevannene i fjellet. Alle medlemmer kan fiske gratis hele sesongen.

De med gyldig medlemskort i DFV har mulighet for å fiske i følgende vann:

  • Øvre Løytetjønn (østsiden av F40)
  • Nedre Løytetjønn (østsiden av F40)
  • Løytetjønn (vestsiden av F40)
  • Fyritjønn (vestsiden av F40)
  • Søndre Kroktjønn (vestsiden av F40)
  • Nedre Kroktjønn (vestsiden av F40)
  • Gvonnetjønn (vestsiden av F40)

Dagalifjellets Vel har i mange år leid fiskerettighetene i disse vannene. Vi har en egen fiskekomité med noen ivrige fiskere som kultiverer fiskevannene med utsetting av ørretyngel osv. Det settes årlig ut ny fisk opptil 1 kilo. I de fleste av vannene vokser og overvintrer fisken fra år til år.

For å kunne styre fiskeutsettet er det viktig at vi får tilbakemeldinger om fangster, fiskevann og størrelse på fisk. Ta gjerne også et bilde av fisken og send oss på SMS!

Sjekk gjerne ut denne videoen fra fiskeutsettet i 2022.

Alle medlemmer av DFV har rett til å fiske i vannene som foreningen har rettigheter til. Retten omfatter også husstandsmedlemmer. For tilfeldige brukere (besøkende, leietakere osv.) gjelder følgende priser:

  Per dag 14 dager
Voksen 100 500
Familie 200 500

Avgift innbetales via Vipps til Dagalifjellets vel #647411. Vipps kvittering gjelder som bevis på betalt avgift. Barn under 18 år fisker gratis.

 

Leder av fiskekomiteen er Erling Christoffersen

Mobil: 91372728

E-post: fiske@dagalifjelletsvel.no

Skiløyper

Vinterstid kjøres det ca. 160 km skiløyper. Disse vedlikeholdes regelmessig gjennom sesongen, alltid i helgene, og i høysesong daglig. Det kan brukerne takke mangeårig innsats fra Dagalifjellets Vel for, etterhvert i regi av «underbruket» Dagalifjell Løypelag og i samarbeid med våre dyktige løypekjørere.

For å kunne ivareta våre fellesinteresser på best mulig måte trengs betydelige økonomiske midler, og vi er derfor helt avhengig av bidrag fra flest mulig medlemmer i form av kontingent. Jo flere av Dagalifjellets brukere som blir medlemmer desto bedre kan velet ivareta fellesoppgavene. Finansieringsmodellen med tredeling av regningen på hytteeiere, næringsliv og kommune, er under konstant press, og alle ekstrabidrag fra brukerne er svært velkomne og nødvendige.

Vi oppfordrer alle brukere av Dagalifjell til å bidra til løypekjøringen. De som ikke bidrar gjennom medlemskap i Dagalifjellets vel eller gjennom innbetalinger via Miljøringen, kan gi sitt bidrag via Vippps #713648. Vi oppfordrer både fastboende og tilfeldige brukere til å støtte løypearbeidet.

Anbefalte minstebeløp:

Enkeltbruker: Kr 100/uke
Familie: Kr 200/uke

Velet og Løypelaget har også jobbet mot lokalt næringsliv og Nore og Uvdal kommune for å få til et godt samarbeid om finansieringen av løypekjøringen. Forhandling om kommunenes tilskudd foretas sentralt. Løypelaget administrerer selve oppgaven. Fellesressursene setter rammene for løypenettets utbredelse og kvalitet.

Løypetraseer til og fra hytteområdene kan være en del av de lokale foreningenes ansvar. De sentrale fellesområdene på vest- og østsiden av fylkesvei 40 er imidlertid Dagalifjellets Vels ansvar. Har systemet nok økonomiske ressurser, så blir nærløypene til hytteområdene ivaretatt av Dagalifjell Løypelag. Prepareringen av lysløypene gjøres av lokale idrettslag/foreningen i Uvdal og Dagali, hhv.

Kart

Dagalifjellets Vel gav ut det første, flotte kartet over fjellet med stier, skiløyper mm i 1995, og har senere revidert dette med oppdatering av skiløypenettet flere ganger. Siste utgave er fra 2010-2011. Kartet i A4-format er gratis for medlemmene i DFV.

Kartet i A3 format selges i samarbeid med Turistkontoret i en rekke butikker og reiselivsbedrifter, bl.a. Vasstulan 1100 og Torsetlia.