Medlemsfordeler

Fiskevann

En av de viktige medlemsfordelene i Dagalifjellets vel er tilgang til fiskevannene i fjellet. Alle medlemmer kan fiske gratis hele sesongen.

De med gyldig medlemskort i DFV har mulighet for å fiske i følgende vann:

  • Øvre Løytetjønn (østsiden av F40)
  • Nedre Løytetjønn (østsiden av F40)
  • Løytetjønn (vestsiden av F40)
  • Fyritjønn (vestsiden av F40)
  • Søndre Kroktjønn (vestsiden av F40)
  • Nedre Kroktjønn (vestsiden av F40)
  • Gvonnetjønn (vestsiden av F40)

 

Dagalifjellets Vel har i mange år leid fiskerettighetene i disse vannene. Vi har en egen fiskekomité med noen ivrige fiskere som kultiverer fiskevannene med utsetting av ørretyngel osv. Det settes årlig ut ny fisk opptil 1 kilo. I de fleste av vannene vokser og overvintrer fisken fra år til år.

For å kunne styre fiskeutsettet er det viktig at vi får tilbakemeldinger om fangster, fiskevann og størrelse på fisk. Ta gjerne også et bilde av fisken og send oss på SMS!

Leder av fiskekomiteen er Erling Christoffersen

Mobil: 91372728

E-post: lingen61@gmail.com

Skiløyper

Vinterstid kjøres det ca. 100 km skiløyper. Disse vedlikeholdes ukentlig, og i høysesong daglig. Det kan brukerne takke mangeårig innsats fra Dagalifjellets Vel for, etterhvert i regi av «underbruket» Dagalifjell Løypelag og i samarbeid med Fjellservice Uvdal AS – som står for selve løypeprepareringen. Løypekjøringen forhandles fram på anbud.

For å kunne ivareta våre fellesinteresser på best mulig måte trengs betydelige økonomiske midler, og vi er derfor helt avhengig av bidrag fra flest mulig medlemmer i form av kontingent. Jo flere av Dagalifjellets brukere som blir medlemmer desto bedre kan velet ivareta fellesoppgavene. Finansieringsmodellen med tredeling av regningen på hytteeiere, næringsliv og kommune, er under konstant press, og alle ekstrabidrag fra brukerne er svært velkomne og nødvendige.

Også fastboende i Nore og Uvdal og Hol som reiser opp og benytter herlighetene på fjellet, oppfordres til å bli medlem eller gi sine bidrag via SMS i løypa ved å sende «UVDAL» på en sms til 2300.

Velet og Løypelaget har også jobbet mot lokalt næringsliv og Nore og Uvdal kommune for å få til et godt samarbeid om finansieringen av løypekjøringen. Forhandling om kommunenes tilskudd foretas sentralt. Løypelaget administrerer selve oppgaven. Fellesressursene setter rammene for løypenettets utbredelse og kvalitet.

Løypetraseer til og fra hytteområdene kan være en del av de lokale foreningenes ansvar. De sentrale fellesområdene på vest- og østsiden av fylkesvei 40 er imidlertid Dagalifjellets Vels ansvar. Har systemet nok økonomiske ressurser, så blir nærløypene til hytteområdene ivaretatt av Dagalifjell Løypelag. Prepareringen av lysløypene gjøres av lokale idrettslag/foreningen i Uvdal og Dagali, hhv.

Kart

Dagalifjellets Vel gav ut det første, flotte kartet over fjellet med stier, skiløyper mm i 1995, og har senere revidert dette med oppdatering av skiløypenettet flere ganger. Siste utgave er fra 2010-2011. Kartet i A4-format er gratis for medlemmene i DFV.

Kartet i A3 format selges i samarbeid med Turistkontoret i en rekke butikker og reiselivsbedrifter, bl.a. Høk og Torsetlia.