Medlemsundersøkelsen 2021 – resultater

Hele 164 medlemmer besvarte den utsendte brukerundersøkelsen. Det var mange interessante tilbakemeldinger fra medlemmene både om flerbrukstrase, kjennskap til velets tilbud, bevissthet rundt lysforurensning og annet. Se hele undersøkelsen oppsummert her:

Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom du har kommentarer eller innspill til senere brukerundersøkelse. Benytt gjerne kontakt@dagalifjelletsvel.no