Ny hytteeierforening på Vasstulan?

Det har nå blitt tatt et initativ for å danne en hytteeierforening i området rundt Vasstulan, dvs. området mellom Nørstebøseter og Vasstulan på begge sider av Fv40. Har du hytte i dette området? Da ser vi gjerne at du tar kontakt og melder din interesse.

Hytteeiere i området skal ha mottatt informasjonsskriv til hytta. Det er også opprettet en Facebookside for initiativet. Ved tilstrekkelig interesse, arrangeres det stiftelsesmøte i påsken. Møtet blir på Vasstulan dersom smittevernhensyn tillater det eller på Teams dersom fysisk møte ikke er tilrådelig.

Området omfatter 52 hytter og 12 ubebygde tomter med adresser i Dagalivegen og Vasstulan.

Meld din interesse her.