Ny medlemssats for medlemmer som også betaler for løypekjøring via Miljøringen

Mange av våre medlemmer betaler også en årlig avgift til Miljøringen SA. En stor del av denne avgiften går, akkurat som størstedelen av kontingenten til DFV, til løypekjøring i regi av Dagalifjell løypelag (DL).

Det er selvsagt urimelig at fritidsboere skal betale dobbelt opp for løypekjøring. Årsmøtet i Dagalifjellets vel har derfor bestemt at «Hytte-eiere som også betaler årlig avgift til Miljøringen som er høyere enn årlig medlemsavgift til DFV og som tilføres DL, tilbys fullt medlemskap i DFV for kr 300». Til orientering er koster ordinært medlemskap i DFV kr 1250. Se DFVs hjemmeside for medlemsfordeler.

Berørte hytteeiere kan ta kontakt med sin lokale hytteeierforening eller direkte med Dagalifjellets vel på e-post.