Nye kart over Dagalifjell – medlemspris

Nore og Uvdal kommune ga ut nytt kart over Dagalifjell og hele kommunen i 2020. Kartene er trykket på vokset papir, slik at de er mer motstandsdyktige overfor bruk og fukt enn vanlige papirkart. Kartet er basert på M711 serien til Kartverket i målestokk 1:50 000. Forrige kartoppdatering er fra 2008, så dette er en kjærkommen hendelse.

Nytt og nyttig er at både skiløper og DNT sommersier er inntegnet i samme kart. Karter er i salg flere steder i kommunen og tilbys nå til medlemmer i DFV til 200 kr per kart. Pris for ikke-medlemmer er kr 250.

Kartene kan hentes på Torsetlia eller sendes per post. Ved utsending per post tilkommer kr 35 i kostnader.

Bestilling av kart her.

Dersom du ikke får bestilt via linken over, send din bestilling til markedsansvarlig@dagalifjelletsvel.no

Du vil motta melding når betaling er registrert og kartet er sendt eller klart for avhenting på Torsetlia avhengig av valgt leveringsmåte.

Betaling skjer via Vipps til Dagalifjellets vel – #647411

Bildet viser et lite utsnitt av kartunderlaget (beregnet for oppslag på vegg)

Dagalifjellets vel kommer også til å tilby kartutsnitt på stiv plate for oppslag på hyttevegg inne eller ute. Les om saken her.