Nyheter fra Dagalifjellets Vel

Nyheter

Nye samarbeidspartnere for DFV

Dagalifjellets vel jobber hele tiden for å være et aktivt og relevant bindeledd mellom hytteeiere og næringsliv. De siste månedene har vi jobbet aktivt mot

Les mer »
Nyheter

Nye regler for båndtvang

Nore og Uvdal kommunestyre har vedtatt nye regler for båndtvang. Spesielt 2 av bestemmelsene har betydning for vårt område og våre brukere: Båndtvang i alle

Les mer »
Nyheter

Varden på Juvshovda gjenfødt!

Lørdag 3. oktober gjennomførte DFV sin årvisse dugnad. Flere arbeidslag var i virksomhet over hele Dagalifjell og ved Uvdal alpinsenter (HUA). Rydding og utbedring av

Les mer »
Nyheter

Kontorfellesskap?

Nore og Uvdal Næringspark ønsker i samarbeid med næringskonsulenteten i Nore og Uvdal kommune å kartlegge om det er et marked for å leie ut

Les mer »