Nyheter fra løypelaget

Årsmøte i Dagalifjell løypelag

Dagalifjell løypelag avholder ordinært årsmøte 2022 lørdag 20. august 2022 på Vasstulan 1100. Løypelaget tilrettelegger og preparerer 160 km skiløyper på Dagalifjell til glede for alle brukere. Dersom du er medlem i Dagalifjellets vel eller betaler bidrag via Miljøringen, støtter du løypelagets arbeid. Meld deg gjerne inn elle støtt oss direkte. Frist for innsending av saker til årsmøtet er lørdag 12. augsust. Styret kan her. Dokumenter til møtet publiseres her 1 uke før møtet. Vel møtt!

Skiløyper for de ivrigste til helgen!

Våre løypekjørere legger ned et stort arbeid i å få til et skitilbud allerede med den sneen som har kommet. Det er 30-40 cm sne i fjellet, men den er lett og pakker ikke spesielt godt. Det blir likevel preparert idag fra Torsetlia til Vastulan langs kabeltraseen på vestsiden av Fv40 og i treningsrunden fra Torsetlia.

Lenger vest pågår det kreativt ryddearbeid og grunnpreparering i ett der gravemaskinen rydder unna stein og røtter og trekker slådden etter deg slik at det samtidig slettes og pakkes klart til neste snefall.

Det er fortsatt åpne bekker og fare for stein og kvist i løypene, så velg et par ski du ikke er redd for dersom du kan velge. God tur!

Grunnlaget for en ny sesong legges …

Løypekjører Lars Vidar Henriksen er allerede i gang med grunnprepareringen og dermed med å legge underlaget for en ny sesong i fjellet. Det skal mer sne til før dette blir til skiløyper, men det er viktig å legge en god såle, og det er starten på det vi ser her.

Den kommende perioden er det meldt kaldt vær og telen vil dermed sette seg. Med et par gode snefall, vil vi ha flotte forhold, så det er bare å glede seg. Og om påskeklisteret fortsatt sitter på skiene, er det på tide å bli kvitt det!

Skisesongen nærmer seg

Fjellet ligger der allerede hvitt og innbydende, og om ikke lenge vil vi kunne ha skiføre, dersom kulden fortsetter og det kommer mer sne. De aller ivrigste har allerede tatt frem skiene og testet sneen.

Styreleder i løypelaget har allerede vært på testtur og har laget en liten hilsen til alle brukere av Dagalifjell. Vi sees snart i flotte løyper i et av Norges beste skiområder! Jeg håper alle som leser og ser dette støtter arbeidet for å sikre gode løypeforhold på Dagalifjell!

Du kan se en videohilsen fra løypelaget her.

Mens vi venter på mer sne og skiføre, er det mye å ta seg til i fjellet. I helgen 19 – 21 november arrangeres Fjellmatfestivalen på Torsetlia. Er du heldig, er det fortsatt mulig å sikre seg billetter.

Årsmøte i Dagalifjell løypelag 2021

Løypelaget avholder ordinært årsmøte for regnskapsåret 2020/21 lørdag 21. august 2021 kl. 1600 på Torsetlia.

Alle interesserte har møte- og talerett. Alle bidragsytere som har innbetalt til finansiering av løypelagets drift i regnskapsåret f.o.m. 01.07.20 t.o.m. 30.06.21, har stemmerett. Det er anledning til å stille med fullmakt(er) som angitt i vedtektene. Det blir enkel bevertning.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 13. august 2021. Send forslag på e-post til bjorkto@online.no.

Tilgjengelige dokumenter

Påmelding

Meld deg på årsmøtet her

INFORMASJON TIL SKILØPERNE PÅ DAGALIFJELL OG ØVRE UVDAL VINTEREN 2021.

Jevnlig blir det stilt noen spørsmål om prepareringen av skiløypene i regi av Dagalifjell Løypelag, de ca. 160 km løyper vi preparerer på Dagalifjell, i Tøddøl og i Øvre Uvdal. Avtalen mellom løypelaget og våre operatører/løypebaser beskriver hvor, når og hvordan prepareringen skal utføres:

Løyper før jul:

Hvor tidlig på sesongen prepareringen kan starte, bestemmes av frost i bakken og snøforholdene. Selv om det er gjort mye arbeid med rydding og fjerning av stein mm så det er fortsatt slik at forholdene i løypetraseene er varierende. Det er løypebasene som til enhver tid vurderer om forholdene er gode nok til å starte preparering, og hvilket utstyr det går an å grunnpreparere med.

Før jul 2020 var hovedproblemet for preparering at det var altfor lite frost i bakken, svært vått og mye vann i elver og bekker. Dette hindret løypekjørerne i å komme fram med større maskiner enn skutere. Selv om disse benyttes med rulle bak, er tyngden begrenset. Dermed ble snøen ikke komprimert helt slik vi ønsker. 

I denne perioden er vår såkalte «Hovedrunde» prioritert; ca. 40 km løyper på begge sider av F40 mellom Fjellsnaret og Feten. Løypebas Lars Jørgen Ro gjorde en stor innsats for å tilby skispor her før jul, og de var på plass de siste to helgene. Lars-Vidar Henriksen klargjorde samtidig løype mellom Uvdal skisenter og Åmotstølen nede i dalen,  De startet også grunnprepareringen ide øvrige løypene i fjellet, på hver sin side av F40. 

Løyper i jul- og nyttårshelgen:

Det skal prepareres hver dag i jul- og nyttårsferien. Målet er at samtlige skiløypetraséer skal være klare til julehelgen. Dette gikk ikke i år pga. problemene med lite frost som nevnt ovenfor. Noen fjelltraséer på østsiden fikk vi likevel til, i tillegg til Hovedrunden og løypa i Øvre Uvdal.  Kvisting var også vanskelig i fjellet pga. lite snø. Vi fikk tilbakemeldinger om at kvisting manglet og har innskjerpet overfor løypekjørerne at løypene ikke skal trackes på Skisporet,no før de er forsvarlig kvistet og sporsatt. Stikkingen er nå i orden. 

Løyper uke 1-7 og 10-12:

Utenom feriene er igjen fokus på Hovedrunden, som prepareres 3 ganger i ukedagene og 2 av helgedagene (fredag/lørdag/søndag). Halvparten av øvrig løypenett skal prepareres daglig i løpet av ukedagene, slik at alt er klart til helgene og prepareres 2 ganger i helgedagene. 

Løyper i vinterferie og påske:

I vinterferie, uke 8 og 9 blir Hovedrunden preparert daglig, mens øvrige løyper prepareres 3 ukedager og 2 av helgedagene i hver av de to ukene. I påsken med palmehelgen skal hele løypenettet prepareres daglig.

Løyper etter påske:

Sesongen avsluttes (dersom snøforholdene tillater det) siste helg med dato i april. I 2021 blir det t.o.m. 2.mai. Etter påske er det som er prioritert å ha gode løyper til og i helgene, men vi preparerer også i ukedagene, slik som i de tidligere vinterukene mellom ferietidene.

Generelt: Det er løypebasene som vurderer hvor det er nødvendig og smart å preparere, ut fra værutsiktene, vind og snøforhold. Derfor vil det alltid kunne være avvik fra «reglene» beskrevet ovenfor. Men ingen skal være i tvil om at løypelaget og løypekjørerne hele tiden gjør sitt aller beste for å tilby best mulig skiløyper. Derfor ber vi om forståelse og toleranse dersom du oppdager «avvik». Det er alltid en grunn.

Løypeprepareringen skal ideelt sett være ferdig innen kl. 12.  Imidlertid tar det hele 10 timer å kjøre gjennom løypenettet i Hovedrunden og på østfjellet. Og det tar 6 timer i Øvre Uvdal, Tøddøl og på vestfjellet. Det kan også være værforhold som tilsier at tidlig preparering er ufornuftig. Derfor kan det godt hende at man ser preppemaskinene i arbeid også utover ettermiddagen. Og vi klarer ikke å være først alle steder på en gang! Løypekjørerne legger opp egne kjøreruter mest mulig effektivt med minst mulig dobbelkjøring.

Løyper for skøyting:

Permanent merking av skøyteløyper på Skisporet.no krever at vi også faktisk TILBYR slike løyper hele tiden. Det har vi ikke kapasitet til og problemer med å holde. Hvis noen løyper skal være permanente skøyteløyper, så må de kjøres to ganger på samme dag når det er kommet snø. 

Og vær og vind gjør det dessuten usikkert om løypene holder særlig mange timene.

Derfor har vi valgt ikke å «love» skøyteløyper ved å merke slike fast på skisporet.no.

Men: De traséene som har bredde nok til skøyting og hvor vi vil prioritere å legge halvannen-dobbel bredde som et grunnlag for skøyting, er disse; 

  • Vasstulan – Juvet – Løytetjønn 
  • Torsetlia – Juvet – Høk. (Nesten ned, men litt trangt i bjørkebeltet nederst.)
  • Feten – Hovdeseter – Torsetlia (Langs nedre løype nesten fram, til vi møter hyttevei og skogsbeltet.)
  • Torsetlia – Slåtteli 
  • Veien mellom skisentrene nede i Øvre Uvdal

Det vi gjør i disse traseene, er å kjøre spor på ene siden en dag og andre siden neste dag når løypa er fin og det ikke har kommet snø, samtidig som vi kjører halvannen til dobbel bredde. 

Vi vil forsøke å informere på nett og Facebook om de traséene som blir skøyteløyper de gangene været er bra over flere dager. Men nå vet du i alle fall hvor det potensielt vil være bra å skøyte. I tillegg skal vi ikke utelukke at det fra tid til annen kan være mulig å skøyte også i fjelløypene. Men som du vet: vind og snøfokk gjør at slike løyper fort blir skavlete.

Vi håper denne orienteringen besvarer noen av de mange spørsmålene vi får gjennom sesongen og gjør at alle glade skiløpere får økt innsikt i hvordan skiløypene våre prepareres. 

RIKTIG GOD TUR TIL ALLE!

Skispor til helgen

En rask oppdatering fra Løypelaget før og for helgen 12-13.desember:

På fjellet er grunnpreppingen godt i gang i «Hovedrunden», ca 40 km på begge sider av F40 mellom Feten i nord og Fjellsnaret i sør. Dessuten har vi kjørt over Brøstrudsetre, mot Talåsen, Slåtteli og delvis mot Bekkeset.

Følg med på skisporet.no for å se sporsatte løyper! Det er blitt kjørt i hele dag og per kl. 16 fredag gjelder følgende:

Det er satt spor i hele «Hovedrunden»: fra Torsetlia vest for F40 til Vasstulan – Nørstbøsetre, og videre til Høk – Fjellsnaret 2 (både øvre og nedre løype). Også den nye sløyfe-løypa på ca 3,5 km mot «Gamlesetre» og Fjellsnaret 3 er kjørt opp, men denne synes ikke på skisporet.no fordi den er helt ny og må registreres først. Tilbake ved Høk er det så kjørt øst for F40 begge traseer opp til Juvetkrysset, ned mot Vasstulan og om Veahovde til Torsetlia – Sjugurdshovde – Feten og tilbake til Torsetlia på vestsiden igjen via  Lomlia – Hovdesetre – 3,5-kilometeren øvre løype.

I Øvre Uvdal er det kjørt skuter med rulle og med eldre, liten tråkkemaskin i skiløypa fra Uvdal Alpinsenter og til Åmotstølen. Noen bløte partier, med spor på det meste av strekningen. Dette er ikke tracket. 

Det er preparert med nokså lett utstyr foreløpig; skuter + rulle og sporkall, så det er nokså løst i sporet. Vi kan vel føye til og advare om at det ER lite snø og ennå for lite frost i bakken. Derfor er det en del kvist og busker som stikker opp, og kanskje noe stein. Det kan også stedvis være vått, og i bekkefar uten klopp kan kryssingen være åpen. Gå forsiktig. Men en fin tur kan det nok bli lell – med de gamle skiene, om du har.

Vennlig hilsen Løypelaget

Nytt løypekart februar 2020

Dagalifjell Løypelag har i samarbeid med Nore og Uvdal kommune og Fossli Kart på Notodden fått fram et oppdatert skikart per ferbruar 2020. 

Kartet kan lastes ned nedenfor. Det vil også bli produsert nye fysiske små kart samt nye tavler til oppsett på de sentrale utfartsstedene på fjellet.