Nyheter fra løypelaget

Nytt løypekart februar 2020

Dagalifjell Løypelag har i samarbeid med Nore og Uvdal kommune og Fossli Kart på Notodden fått fram et oppdatert skikart per ferbruar 2020. 

Kartet kan lastes ned nedenfor. Det vil også bli produsert nye fysiske små kart samt nye tavler til oppsett på de sentrale utfartsstedene på fjellet.

Nye rammeavtaler for løypepreparering er klare

Rammeavtaler for perioden 2019-2024 er inngått med Lars-Vidar Henriksen og Lars Jørgen Ro. 
Nedenfor gjengir vi kort hvordan prepareringen tenkes utført kommende sesong. Kart over skiløypene for 2019-2020 er lagt inn i Dokumentarkivet.
 

Lars Jørgen Ro tar med sitt mannskap ansvar for Hovedrunden og Dagalifjell Øst, totalt 90 km med skiløyper.

Som tidligere år er Hovedrunden (ca 30 km) høyest prioritert som skiløype, fra tidligst mulig i desember. Grunnprepareringen her vil starte allerede i oktober om det er snø, med håp om skispor i helgene fra 1/12. Fra jul tll og med siste helg i april vil Hovedrunden bli preparert 5 ganger i uken:

 • Fra 1.12 og til 22.12 skal det være preparert og sporsatt 1 gang i helg fredag-søndag.
 • Fra 22.12 til og med siste helg med dato i april skal løypene prepareres minimum 5 ganger hver uke hvorav minst 2 ganger i helg.
 • Preparering 2 ganger samme dag må vurderes ved mye snøfall og/eller vind, som gjør at løypene/sporene snør/fyker igjen.
 • Hvis løypene står godt, ikke er slitt og det er kaldt og stabilt vær, kan løypeprepareringen sløyfes for å spare miljø og kostnader. 

I øvrige skiløyper legger vi opp til grunnpreparering fra 1. november og sporsetting fra juleferien og framover, så sant det er snø. Dette vil gjelde både i østfjellet (ca 60 km) og i løypene i Dagalifjell Vest, Tøddøl og Øvre Uvdal, som Lars-Vidar Henriksen har ansvar for. Hans ansvar utgjør totalt 55 km. Slik er avtalen om preparering i disse løypene:

 • Fra 22.12 til og med uke 1 skal løypene prepareres daglig, når snømengden tillater det.
 • I ukedagene (mandag-torsdag) fra uke 2 til og med uke 7, mellom uke 10 og påskeferie, og etter påske kjøres daglig minst 25 km av Operatørens løypenett, hvor avhenger av snøforhold.
 • I helgene (fredag-søndag) fra uke 2 til og med uke 7, mellom uke 10 og påskeferie, og etter påske prepareres 2 ganger.
 • I ukene 8 og 9 prepareres alle løyper daglig.
 • I påsken (fra fredag før palmesøndag t.o.m. 2.påskedag) prepareres alle løyper daglig.
 • Ved dårlig vær/ekstremvær/mye vind, bør prepareringen konsentreres om de områdene som ikke blåser igjen med en gang. Det vil i hovedsak være at løypene i de høyeste partiene ikke blir prioritert. Her må Operatøren utøve skjønn.
 • Hvis løypene står godt, ikke er slitt og det er kaldt og stabilt vær, kan løypeprepareringen sløyfes for å spare miljø og kostnader. 
 • Avslutning: Siste helg som har dato i april, så sant snøforholdene tillater.

Det vil bli brukt ulikt type utstyr i prepareringen – skutere, banevogn, preppemaskiner – avhengig av tid på året, snømengde, underlag, vær, m.m. Det er operatørene som gjør den løpende vurderingen av hvilket utstyr som bør benyttes, og involverer Dagalifjell løypelags styre i valgene til enhver tid.

Kart over skiløypene for 2019-2020 er lagt inn i Dokumentarkivet. Men det vil (nesten) alltid være kartene på skisporet.no som viser hvilke løyper som er preppet til enhver tid.

Nytt fra Dagalifjell Løypelag oktober 2018

Referat fra årsmøtet i Dagalifjell løypelag er nå lagt ut i Dokumentarkivet.

Oppdatert versjon (2) av Plan for skiløyper per oktober 2018 er også lagt i Dokumentarkivet.

Dagalifjell Løypelag: Plan for skiløypedrift

Dagalifjell Løypelag har lagt fram sine tanker og plan for skiløypedrift i årene framover.

Planen legges fram i forbindelse med årsmøtet i DFV påsken 2018.

Planen viser klart hvilke utfordringer løypelaget ser i tiden framover, hvilke prioriteringer som må gjøres og ikke minst hvilket (udekket) finansieringsbehov som er der for å få optimale løypeforhold på Dagalifjell.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter