Nytt medlemssystem!

Kjære medlemmer,

Dagalifjellets vel er endelig klar til å sette i drift nytt medlemssystem. Innfasingen av systemet er grunnen til at mange ikke har mottatt faktura for 2022, og vi takker for utvist tålmodighet og til alle som har etterlyst fakturaen.

I løpet av uken vil medlemmer med registrert e-post adresse motta en melding med instruksjoner om bruk av det nye systemet. Øvrige medlemmer og andre som vil melde seg inn kan benytte innmeldingsskjema som vil gi tilgang til profil for oppretting av kundedata. For hvert medlemskap, kan det meldes inn inntil 2 voksne og 3 barn, som alle får egen profil og tilgang til app som også inneholder medlemskort.

Medlemmer som betaler sin medlemsavgift via lokal hytteforening kan fortsatt gjøre dette, men likevel benytte medlemsappen. Fakturabeløpet blir da kr. 0. Hytteforeninger som evt. ønsker å benytte DFVs løsning for betaling av eget medlemskap, etter avtale med styret sette medlemspris slik at avgift til DFV og egen hytteforening kreves inn under ett og via DFVs betalingsløsning.