Nyttig om festavgift og innløsning

Eiendomsmegler og hytteeier i Nørstebølia, Jon Alvsaker, har skrevet en lærerik og nyttig artikkel om festavgift og innløsning av festetomter. Artikkelen er publisert i siste nummer av «Hytteguiden» utgitt av Hytteforlaget. Vi gjengir kort noe av innholdet, men hele artikkelen kan du lese i Dokumentarkivet. 

Nye regler for regulering av festavgift har stor betydning for prisnivået på festavgiften og innløsningssummen på kjøp av festetomter. Alvsaker forklarer lettfattelig hvordan de nye reglene slår ut. 

I de neste årene vil nok mange festere oppleve å motta krav fra bortfester om at festavgiften ønskes økt med opptil 20 ganger, skriver Alvsaker.  Men det er klare grenser for om og hvordan avgiften kan reguleres ut over økningen i konsumprisindeksen. Det er tak på hvor høyt avgiften kan settes. Og regulering kan bare skje etter bestemmelsene i festekontrakten. Maksimalgrensen er på 12.035 kroner per mål. 

Er festetiden utløpt, har fester ubetinget krav på enten å få forlenget festetiden eller å få kjøpt festetomten. 

Les mer i artikkeldokumentet om verditaksering av tomten og om eksemplene Alvsaker belyser festeavgift og innløsning med.

Takk til Jon Alvsaker, som har godkjent publisering her på DFV sin hjemmeside.