Om festeavgift og innløsning

Jon Alvsaker: «Betaler du riktig festavgift?«, 2017.