Protokoll årsmøte DFV 2017

Referat fra årsmøte for drifts- og regnskapsåret 2016, avholdt påsken 2017.