Referat fra årsmøte Dagalifjell Løypelag

Årsmøtet 2017 avholdt 20/8. Revidert årsmelding er også arkivert.