Referat fra årsmøte i Dagalifjellets Løypelag 2020

Årsmøte i Dagalifjellets løypelag 22.aug.2020 – referat vedlagt