Referat fra fellesmøte mellom DFV og hytteforeningene 19. januar 2019