Referat fra «stormøte» i DFV januar-18

Møte mellom DFV, hytteforeninger og komiteer på Dagalifjell