Rekordtidlig sesongstart?

Frost og sne kom rekordtidlig i år, og det er i ferd med å legge seg et pent snelag i fjellet. Bildet er fra løypelagets webkapera bak Vasstulan. Dersom både kulde og snefall fortsetter, vil det bli forsøkt preparert en enkel trase i rundløypa ved Torsetlia, fra Torsetlia til Vasstulan (vest for Fv40) og i Fjellsnaret (via Juvet eller Høk) lørdag. Du kan sjekke webkameraene selv her og løypestatus vil også være oppdatert på Skisporet.

Samtidig må det bemerkes at manglende innbetaling av midler fra medlemmer, både til Miljøringen og DFV vil kunne medføre redusert kjøring. Inntil økonomien er bragt i balanse, vil hovedfokus være å kjøre hovedløypene nord/syd oppe på fjellet.

Er du medlem og ikke har betalt, betal fakturaen du har mottatt. Er er du ikke medlem, meld deg inn her. Du kan eventuelt stille spørsmål til kontakt@dagalifjelletsvel.no.