Renovasjonsavgift – NUK

Nore og Uvdal kommune har de siste årene økt avgiftene til tømming av septik og for renovasjon betydelig. DFV har bedt om innsyn i underlaget for bedre å forstå om prisøkningen, og også om grunnlaget for differensiering mellom fastboende og fritidseiendommer er reelt og kostnadsmessig forankret.

Avgiftene ligger innenfor det såkalte selvkostområdet, der det er lovbestemt at kommunens inntekter innenfor området over tid skal samsvare med kostnadene. Evt. overskudd skal tilbakebetales til de som har betalt avgift.

Illustrasjonsbildet er sakset fra kommunedirektørens forslag til handlingsprogram og økonomiplan for 2022-2025.

Under ser du DFVs brev til Nore og Uvdal kommune. Mer om saken følger når svar foreligger.