Siste per 19/4: Skiløyper ut sesongen 2020

19/4: Stort sett gode løypeforhold under testpreppingen i helgen. Vi forsøker å holde det aller meste av løypenettet preparert annenhver dag i kommende uke. Temperatur på natt+dag avgjør hvor lenge de enkelte traséene holder. 

Dagalifjell løypelag forbereder i dag (fredag 17/4) og i morgen preparering av skiløypene på Dagalifjell for resten av sesongen, i forbindelse med at hytteforbudet blir opphevet 20/4. DL erfarer at Nore og Uvdal kommune ikke gjør annet enn å følge de nasjonale retningslinjene. Og værmeldingen framover er lovende. Løypebasene kjører

nå hele løypenettet for å se hva som lar seg preparere videre ut sesongen, og hva som nå har for dårlige forhold (lite snø, råtten snø, åpne myrer/bekker, osv.). Vår ambisjon er deretter å tilby et størst mulig løypenett denne helgen, kommende uke, helgen 25-26/4, uken etter det og helgen 1-3/5. 

Vi er allerede at løypene nede i Øvre Uvdal og Tøddøl kan bli vanskelige å vedlikeholde. Vi er spent på forholdene i andre skogsområder, som Nørstebølia, Høk-Fjellsnaret, Bekkeset, Leiråvatn-Slåtteli, m.fl.). Men vi antar at løypene opp i fjellet vil være bra en stund til. Beste utgangspunkt for tur er dermed P-plassene på Torsetlia og Vasstulan. Kanskje stiller de med salg av vafler, kaffe og toddy på tunet???!

Vær- og føreforholdene vil avgjøre eksakt hva og når vi kan kjøre framover. Følg derfor med her på hjemmesiden for periodiske nyheter, men først og fremst på skisporet.no for sanntidsoppdatering av hvor det er kjørt løyper. 

God etterpåsketur ønskes alle.

Med skihilsen
Dagalifjell løypelag
v/leder Hans Christian Bjørkto