Dagalifjell Løypelag

Dagalifjell løypelag er en sammenslutning av interessenter knyttet til nettet av skiløyper på Dagalifjellet. Hovedaktørene bak løypelaget er Dagalifjellets Vel (på vegne av hyttebeboerne) og Miljøringen SA (på vegne av grunneierne). Nore og Uvdal kommune er offentlig bidragsyter, men har av prinsipielle grunner meddelt at den ikke ønsker å være medlem av løypelaget.

Løypelagets oppgave er å skaffe nødvendige midler, samt å organisere utvikling, vedlikehold og drift av skiløyper i Dagalifjell løypeområde, som omfatter Øvre Uvdal, Dagalifjellet, Tøddøl og Jønndalen. Omfanget er nærmere beskrevet i Kommunedelplan for Stier og Løyper, godkjent I kommunestyret I Nore og Uvdal i 2017.

Løypelaget har som formål å «arbeide for å skape et best mulig sti- og løypenett på Dagalifjellet for de midler løypelaget til enhver tid har til rådighet». Finansieringen av løypelagets virksomhet skjer i hovedsak ved et frivillig spleiselag mellom Dagalifjellets Vel/ hyttebeboerne, Miljøringen SA/grunneierne, Næringsdrivende og Nore og Uvdal kommune. Løypelagets virksomhet ledes av et styre på seks personer bestående av representanter i henhold til vedtektenes punkt 8. Styret vil i driftsåret 2020-2021 bestå av:

Fra Dagalifjellets Vel/hyttebeboerne:

  • Knut Oppegaard – styreleder
  • Arve Syvertsen – styremedlem
  • Kate Helen Fornstedt – styremedlem

 

Fra Miljøringen SA, næringsdrivende og grunneiere:

  • Dag Falkenberg – styremedlem
  • Tor-Olav Røisgard – styremedlem
  • Anne Helen Rennehvammen – styremedlem

Løypelaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 895 770 582.

Som medlem av Dagalifjellets vel eller dersom du omfattes av innbetaling til Miljøringen, støtter du automatisk Løypelagets virksomhet. Alle andre brukere av Dagalifjell oppfordres til å støtte løypelagets arbeid gjennom frivilling innbetaling til Vipps #713648