Sommerstier og skilting

Sommerstiene på Dagalifjell har utviklet seg naturlig gjennom mange år. DFV har med finansiering fra Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylke og Nore og Uvdal kommune produsert skiltene, og gjennom godt dugnadsarbeid satt skiltene ut i terrenget

DFV har ansvar for å holde skiltingen ved like, samt å følge med på om stiene behøver vedlikehold.
Forslag til oppgradering / forbedring / mangler kan meldes inn her.

Turkart sommer for Dagalifjell er utgitt av turistkontoret på Rødberg.

Det er en gjennomgående DNT-merket sti over Dagalifjell. Denne stien er vardet og T-merket (rød), og vedlikeholdes av DNT Drammen og Omegn. Beskrivelse finnes i boken «Til fots» (DNT), som rute nr. 400.

På noen av stiene kan man se blå merker som en prikk eller F. Dette er løypen som brukes i forbindelse med Fentetrøkket, og arrangøren har ansvar for vedlikehold av denne blå-merkingen.

På kartet som er linket opp under er DNTs vardede og T-merkede stier markert med sort stiplet linje.