Sti- og løypeplan endelig godkjent

Kommunestyret behandlet i møte 19.06.2017, sak nr. 54/17 «Sluttbehandling. Kommunedelplan for stier og løyper i Nore og Uvdal kommune» og godkjente planen med et par små justeringer. Vi i DFV

fikk nesten alt som vi ville, men ikke helt: Flerbrukstraséen fra Høk/Nørstebølia til Torsetlia ble ikke vedtatt forlenget til Lomlia P, til tross for politisk innsats og forslag fra Nils Helge Tufto i kommunestyret. Men for øvrig er DFV godt fornøyd med den nye planen, som gir en god ramme for utvikling av større løypenett i årene framover – om økonomien vår tillater det.

Mest interessante endring for oss er ellers trolig at løypene 45, 51D og 71 mellom Imingfjell og Uvdal skisenter er med i planen. De er lagt om og lagt så langt øst som mulig av hensyn til villrein, men også for å legge til rette for ferdsel ut fra Imingfjell og ut fra toppen av Uvdal Alpinsenter. Dette er gode alternative løyper for 137A både for hyttefolket og for turistene generelt. 

Du kan lese mer om kommunens vedtak i vedlagte dokument eller på NUK sine hjemmesider.