U-ringen tar form

Løypelagets leder har testet U-ringen for Dagalifjellet vel og har laget en oppsummering fra turen. Mange har sikkert fått med seg arbeidene på kulverten nedenfor Brøstrud de siste månedene. Men hva er denne til for? Kulverten er en viktig del av ferdigstillingen av U-ringen som skal gjøre det mulig å forflytte seg mellom alpinanleggene i dalen uten bruk av kjøretøy. Traseens vestlige del fra toppen av stolheisen i Uvdal skisenter ned til Uvdal alpinpark har vært klar i flere sesonger, men nå er også den siste delen med krysning av Uvdalsåe klar.

Den østlige delen, fra toppen av Uvdal alpinpark/Høk via Brostrud og ned til Uvdal skisenter i dalbunnen ferdigstilles nå i år og nevnte kulvert med krysning av Fv40 er et viktig element i dette prosjektet. Her er det også bygget en flott bro over Uvdalsåe. Samtidig flyttes langrennsløypa over på østsiden av elven fra Uvdal skisenter til nord for Bjønnebekkveien, slik at konflikt mellom brøytet vei og skiløype unngås og nytt løypekryss Uvdalsåe (D66) etableres.

Brukere av både alpinski og langrennsentusiaster får med dette nye muligheter gjennom flere km nye traséer (de angitte løypene på østsiden er ca. 7 km i sum). De som ikke ønsker å forsere de 400 høydemetrene med ski på bena kan ta heisen og nyte nedfarten. Langrennsentusiaster har her en flott «uværsløype» og en ny sammenkobling av øst- og vestsidene av fjellet som kan danne grunnlag for mange flotte turer. Sjekk ut mulighetene i DFVs interaktive kart som nå ligger ute på hjemmesiden.

Nye traséer er merket med grønt i kartet og uferdige partier har sort strek. Ved å trykke på kryss eller løypesegmenter kommer navn og distanseinformasjon frem.

U-ringen øst. Trykk i kartet for å se detaljer
Broen over Uvdalsåe ved Uvdal skisenter
Traséen slynger seg ned fjellsiden nedenfor kulverten. Bildet er tatt ved kulvertens utløp.
Traseen er klar mange steder. Avslutningen mot Høk/Uvdal alpinpark må avklares